اخبار دبيرستان


ششمین صورت جلسه انجمن اولیای پایه دهم

 .لطفاً برای مشاهده گزارش ششمین صورت جلسه انجمن پایه دهم ، فايل پيوست را دريافت نماييد

ششمین صورت جلسه انجمن اولیای پایه دهمتعداد بازدید:171

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir