اخبار دبيرستان


بازدید از مدرسه زندگی

همراهان روسی از دبیرستان مفید بازدید کردند
گروهی از محققان روسیه از دبیرستان مفید (قیطریه) در آبان 1396 بازدید کردند
در طی بازدید آنها، قسمت های مختلف مدرسه را مشاهده کردند و با دانش آموزان و معلمان صحبت کردند
آنها بسیار علاقه مند به دکوراسیون مدرسه و مقررات بودندتعداد بازدید:158

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir