اخبار دبيرستان


بازدید از مدرسه زندگی

همراهان روسی از دبیرستان مفید بازدید کردند
گروهی از محققان روسیه از دبیرستان مفید (قیطریه) در آبان 1396 بازدید کردند
در طی بازدید آنها، قسمت های مختلف مدرسه را مشاهده کردند و با دانش آموزان و معلمان صحبت کردند
آنها بسیار علاقه مند به دکوراسیون مدرسه و مقررات بودندتعداد بازدید:75

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir