اخبار دبيرستان


گزارش اردوی دو روزه اقامتگاه عمومش رضا (ورامین)

 لطفاً برای مشاهده گزارش اردو ، فايل پيوست را دريافت نماييد

اقامتگاه عمومش رضا

 تعداد بازدید:100

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir