اخبار دبيرستان


گزارش اردوی یک روزه پارک چیت گر

 لطفاً برای مشاهده گزارش اردو ، فايل پيوست را دريافت نماييد

پارک چیت گر

 تعداد بازدید:110

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir