اخبار دبيرستان


برگزاري آزمون‌هاي ICDL

به‌ نام خدا
 آزمون6 مهارت از مهارت‌های هفت‌گانه «ICDL» براي دانش‌آموزان ورودي پايه دهم با حضور ناظر آزمون برگزار شد. این آزمون برای تعيين سطح و ارتقای سواد كامپيوتري دانش‌آموزان و افزايش توانایی‌های فنی آنان در هفته اول مردادماه98  برگزار شد. 
آزمون‌هاي برگزار شده:
۱ـ مفاهيم فناوري اطلاعات و ارتباطات
۲ـ استفاده از رایانه و مديريت فايل‌ها
۳ـ واژه پرداز (Word)
۴ـ صفحه‌گسترده (Excel)
5ـ ارائه مطالب ( Power Point)
6ـ ارتباطات و اطلاعات (Internet)تعداد بازدید:140

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir