مسئولين پيش‌دانشگاهي


مدیر آموزش پایه پیش دانشگاهی

     نام و نام‌خانوادگي: محمدرضا محمدهاشمي
 
سمت: مدیر آموزش پایه پیش دانشگاهی
پست الكترونيك: 
سوابق تحصيلي:كارشناسي ارشد اكتشاف معدن - دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشجوي ممتاز سال 87 كشور
سوابق كاري:  مشاور پيش‌دانشگاهي دبيرستان مصباح، مدرس رسمي وزارت صنايع و معادن

مهارت‌ها:   مدرك تافل/ مدرك O-level از دانشگاه كمبريج / ICDL / مدرس زبان انگليسي / تدريس دروس حسابان و ديفرانسيل
توضيحات:


تعداد بازدید:1142

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir