پایگاه تابستانی


کنسلی اردوی تنگه واشی


با توجه به اینکه فقط ۱۰ نفر از دانش آموزان برای شرکت در این اردو اعلام حضور کردند و حدنصاب برگزاری اردوهای تابستان ۲۰ نفر می باشد، برنامه کنسل است و برگزار نمی شود

اسامی عزیزانی که اعلام حضور کرده بودند به شرح زیر است:

آقایان پایه دهم
سید شبستری
نمازی فرد
گلپرور
ولی زاده
پوراسداله


عزیزان پایه یازدهم
نیکنژاد
امینی (محمدعلی)
شفیعی نیا
ستاری
دعاگو


تعداد بازدید:132

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir