پایگاه تابستانی


جلسه دوم کلاس فتوشاپ


جلسه دوم کلاس فتوشاپ / اکسل (شنبه ششم مردادماه) ساعت ۱:۳۰ تا ۴ برگزار می شود

عزیزانی که جلسه قبل را حضور نداشته اند یک ساعت زودتر در محل سایت حاضر شوند


تعداد بازدید:124

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir