پایگاه تابستانی


جلسه جبرانی کلاس زیست نهم


کلاس جبرانی دومین جلسه زیست نهم که شنبه هفته قبل به دلیل تداخل با اردوی آشنایی بچه ها با مدرسه برگزار نشده بود ، شنبه هفته آینده (۱۳ مرداد) زنگ ۱ و ۲ (ساعت ۷:۳۰ تا ۹:۵۰) برگزار میشود


تعداد بازدید:114

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir