اخبـــار


گزارش کارگاه دبیران با عنوان سنجش و ارزیابی

 لطفاً برای مشاهده‌ گزارش جلسه سنجش و ارزیابی، فايل پيوست را دريافت نماييد

گزارش کارگاه سنجش و ارزیابی

 تعداد بازدید:955

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir