مسئولين پيش‌دانشگاهي
 ٠٩:٣٦ - 1395/09/20متن كامل

کمک معلم راهنمای پایه چهارم
سیدامیر حسینیان نسب
 ٠٩:٢٦ - 1395/09/20متن كامل

 ١٤:٣٨ - 1393/07/16متن كامل

 ١٣:٤٢ - 1393/06/23متن كامل

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir