صورتجلسات انجمن اوليا و مربيان پايه اول
نظرسنجي از اوليا
واحد ارزیابی مجتمع ـ ارديبهشت97
 ٠٧:٣٩ - 1397/02/03متن كامل

هفتمين جلسه انجمن اوليا و مربيان پايه اول
دوشنبه مورخ 28 ارديبهشت‌ماه 1394
 ١٥:٢٤ - 1394/02/30متن كامل

ششمين جلسه انجمن اوليا و مربيان پايه اول
دوشنبه مورخ 31 فروردين‌ماه 1394
 ١٦:٢٦ - 1394/02/14متن كامل

 ١٣:٠٢ - 1393/12/23متن كامل

 ١٨:١٩ - 1393/11/26متن كامل


2 صفحه بعدی >>

نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
نشاني مـــا
دبيرستان از نگاه دوربين
نقشه سايت
ارتباط با ما
كدپستي: 91137-19318
تلفن‌هاي دبيرستان
22203429 - 22203430
پست الكترونيك
Drm1@mecp.ir